SAMOLEPKA

 

rozmer:  10,5 x 6,5 cm

 

 

Predpokladom časovo neobmedzeného využívania bezplatnej varianty inzercie "FREE" je...

 

1/ Umiestnenie 2ks samolepiek (na vchodové dvere a do interiéru)

2/ Na vyzvanie (1x ročne na číslo: +421905462423) nám zašlete formou MMS/e-mailom fotografiu/e umiestnenia oboch samolepiek...

 

 

V prípade nereagovania (ani na z našej strany opakované výzvy) si vyhradzujeme právo zápis/registráciu kedykoľvek zrušiť !